• vyřídíme potřebná povolení ke stavbě rodinného domu
  • zařídíme souhlas s užíváním Vašeho nového domu (kolaudaci)
  • provádíme technický dozor na stavbách
  • jsme oprávněni provádět Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

 

Inženýring

EASY Domy s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5

+420 777 000 446

www.easydomy.cz

Snadná cesta ke stavbě rodinného domu v Libereckém kraji.

© 2015 | Toscani